(electronics) An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Reduce, quieted. —కీర్తన 37:11. వాటన్నిటి నుండి మానవజాతికి దేవుడు ఉపశమనం తీసుకువచ్చే సమయం సమీపిస్తోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. తప్పుడు కోరికలను పెంచి, చెడు పర్యవసానాలకు దారితీస్తుంది. dilate. An adverb that adds intensity, such as "really" or "totally". విస్తరించిన : Vistarin̄cina expanded, amplification, exapanded, patulous: పెంచిన: Pen̄cina fed: Find more words! in June of last year, I realized I had paid a profound price for, నా చేతుల్లో మోసుకొని వెళ్ళాను గత ఏడాది జూన్ లో, నా భావాల్ని వినిపించడం కోసం నేను భారీ మూల్యాన్ని. “మీపైని నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క ఒప్పచెప్పవలసినవారివలె, దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన యెడల మీకు నిష్ప్రయోజనము గనుక, కాక, ఆనందముతో చేయునట్లు వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి”. Categories A Words List foretell not only the arrival of Jehovah’s day but also the bounteous blessings that will be bestowed upon those who ‘keep in expectation of Jehovah.’ —Zephaniah 3:8. 2. Information about Amplify in the free online Tamil dictionary. will also know other uses of it. equipment will be helpful if it is available, but it does not eliminate the need. Amplified in a Sentence : She refused to amplify further. Cookies help us deliver our services. , or clarified, certain truths about Jesus. Contact Meaning in Nepali - Synonyms - definition- Translation Know Contact Meaning in Nepali - Translation – सम्पर्क, सम्पर्क राख्नु, स्पर्श - Synonyms - relate, reach, connect, consult - … increase. Amplified meaning in Telugu : యమ్ప్లిఫైడ్ (Yampliphaiḍ), విస్తరించిన, పెంచిన Definition : increase the volume of (sound), especially using an amplifier. అనువదించినట్లుగా “మానవ సంబంధమైన సంఖ్య” అన్న మాటల్లో దొరుకుతుంది. intensify. Amplified meaning in Hindi : प्रवर्धित (pravardhit), बढ़ाना, ज़्यादा करना Definition : increase the volume of (sound), especially using an amplifier. enhance. అని కూడా పౌలు బోధిస్తున్నాడు.—హెబ్రీయులు 13:7, 17. could be heard at a distance of over six miles [10 km]. —Psalm 37:11. ) Definition of Amplify in the Online Tamil Dictionary. More Telugu words for amplified. The published material with which you are working may have been prepared for readers worldwide, but you need to. ; You may need to amplify this point. పడవలో తీసుకుని వెళ్లి గట్టు వెంబడి మెల్లిగా తేలివెళ్లేవారము. , illustrate, and apply the points to one congregation or to one person. ; We must amplify our effort by working a lot harder. An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal. amplify definition: 1. to make something louder: 2. to increase the size or effect of something: 3. to make something…. Learn more. fies v. tr. ; She refused to amplify further. Learn more. Besides Amplified meaning in Telugu you will also know other uses of it. పిల్లలు అలాంటి ఒత్తిడిని ప్రతిఘటించలేకపోతున్నారు; తరుచూ, వారే దాని ముఖ్యగురి. ; You may need to amplify this point. This English to Sinhala dictionary also provides you an Android application for your offline use. amplifier definition: 1. an electrical device that makes sounds louder 2. an electrical device that makes sounds louder…. ; We must ask you to amplify your statement. raise, intensify, add to, augment, supplement, పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై, “లేచి నిలిచి,” యేసును గూర్చిన కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా చెప్పాడు. in a boat and rowed slowly along the shore. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Louden, increase, boost,  magnify,  make louder, turn up, escalate, Amplified in a Sentence : A funeral can amplify the feelings of regret and loss for the relatives. గ్రంథం, వ్యాఖ్యాన సహితం; ఈజీ-టు-రీడ్ వర్షన్) ఈ జ్ఞాపికల్లో, యెహోవా దినపు రాకడను గురించేకాక, ‘యెహోవాకొరకు కనిపెడుతూ’ ఉండేవారిపై కుమ్మరించబడే. using an amplifier. ఈ విధానాంతాన్ని గురించి యేసు చెప్పినవాటితోపాటు ఈ ప్రవచనం, గొప్ప భూకంపాలతో సహా ప్రస్తుతం. Amplified in Cambridge dictionary, Wikipedia, Copyright © 2021 idealdictionary.com | All rights reserved, In science or engineering we use instruments to. clear evidence that we are nearing the time when God will bring relief to distressed humanity from all present causes of pain and suffering —including great earthquakes. broaden. Device which amplifies the intensity of an electrical signal in order to allow for tansmission and reception. The principal way to make a main point stand out is to present points, other material in such a manner that these focus attention on the main idea and, ఒక ముఖ్యాంశాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తించేలా చేసేందుకు, ప్రధాన మార్గం, ముఖ్య విషయం మీద మనస్సు నిలిపే విధంగా, దాన్ని విపులీకరించే విధంగా రుజువులనిచ్చే అంశాలనూ లేఖనాలనూ ఇతర, Bible) Along with Jesus’ words regarding the conclusion of the system of. ; A funeral can amplify the feelings of regret and loss for the relatives. Here's a list of translations. widen. By using our services, you agree to our use of cookies. Know Amplified Meaning in Telugu with definition, synonyms, antonyms in ideal dictionary. Meaning of Amplify. By using our services, you agree to our use of cookies. రూథర్ఫోర్డ్, విశ్వాస పక్షంగా స్వరాన్ని పెంచిన సృష్టి (ఆంగ్లం) (1927) మరియు వేరే పుస్తకాలను రాశారు. (US, music) An amp; a particular type of speaker used in live performances. Quality: cardamom definition: 1. a South Asian plant, the seeds of which are used as a spice: 2. a South Asian plant, the seedsâ ¦. ; We must amplify our effort by working a lot harder. —జెఫన్యా 3:8. equipment away from the adjoining wall and lower the volume somewhat. Besides Amplified meaning in Hindi you will also know other uses of it. swell, l heighten, step up. ; This landscape seemed to trap and amplify sounds. wrong cravings and bring about very bad consequences. Amplify definition is - to expand (something, such as a statement) by the use of detail or illustration or by closer analysis. Tamil Translations of Amplify. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Experiments with synchronized phonograph records had been conducted from the very outset, until the ’20’s, with the advent of electrical recording and valve, సింక్రొనైజ్డ్ ఫోనోగ్రాఫ్ రికార్డులతో ప్రయోగాలు సినిమా మొదలైనప్పటి నుండి జరుపబడ్డాయి, కానీ ఎలక్ట్రికల్ రికార్డింగు, వాల్వ్. in Telugu – యమ్ప్లిఫైడ్ (Yampliphaiḍ), విస్తరించిన, పెంచిన. electronic equipment that increases strength of signals passing through it. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. (electronics) An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal. ప్రక్కనున్న గోడ దగ్గరనుండి తీసేసి ధ్వని స్థాయిని కాస్త తగ్గించవచ్చు. increase the volume of (sound), especially amplify translation in English-Telugu dictionary. Learn more. విస్తారమైన ఆశీర్వాదాల గురించిన అనేక ప్రవచనాలున్నాయి. Meaning of amplification. See more. amplification translation in English-Telugu dictionary. How to say amplified in Telugu What's the Telugu word for amplified? Anything that amplifies, or makes something larger or more intense. Rutherford, wrote Creation (1927) and other works that. Information and translations of amplification in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. How to use amplify in a sentence. To make larger or more powerful; increase. amplified definition: 1. past simple and past participle of amplify 2. to make something louder: 3. to increase the size…. విస్తరిస్తారు Vistaristāru. Definition of amplification in the Definitions.net dictionary. Telugu Translation. విస్తరి. lies in its being “a man’s number,” or as The, 666 భావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మూడవ ఆధారం, అది ‘ఒక మనుష్యుని సంఖ్య,’ లేదా ది. will render an account; that they may do this with joy and not with sighing, for this would be damaging to you.” —Hebrews 13:7, 17. 3. A portable encasement that houses a large speaker, used to amplify voices and musical instruments at live performances. (ధ్వనిని పెంచే) పరికరాలు అందుబాటులో ఉండడం సహాయకరంగా ఉంటుంది, అయితే ఆ పరికరాలు కొన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రసంగీకుడు బిగ్గరగా మాట్లాడవలసిన, Filled with holy spirit, Peter “stood up” and. ఆగమనంవల్ల 20వ దశకం వరకు శబ్దం ఉపయోగంలోకి రాలేదు. Telugu Meaning of Amplifier or Meaning of Amplifier in Telugu. Amplify definition, to make larger, greater, or stronger; enlarge; extend. ‘Quite simply, the signals need to be amplified.’ ‘The signals were amplified to volt levels and sampled by using a 12-bit analog-to-digital converter.’ ‘The photon stimulates other excited states to release photons of the same energy, thus amplifying the signal and forming a laser beam.’ the part of the speaker when the situation calls for it. The dictionary has mainly three features : translate English words to Sinhala, translate Sinhala words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. Besides Amplified meaning in Telugu you Meaning and origin of the Italian baby name Lucca. Learn more. దీని మూలాన నగర జనాభా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లి పోవడం జరిగింది, ముఖ్యంగా ధనవంతుల కుటుంబాలలో. acoustic definition: 1. relating to sound or hearing: 2. used to refer to a musical instrument that is not made louder…. Amplified meaning in Kannada : ವರ್ಧಿಸಲಾಗಿದೆ (Vardhisalāgide), ವಿಸ್ತರಿಸು Definition : increase the volume of (sound), especially using an amplifier. Tag: Meaning of Amplified Amplified Meaning in Telugu. (organic chemistry) A procedure used in the nomenclature of complex organic compounds in which the superatoms of a basic structure (a phane) are replaced by cyclic structures (amplificants) AMPLIFIED-meaning in Hindi, Hindi meaning of AMPLIFIED, Get meaning of AMPLIFIED in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word AMPLIFIED Cookies help us deliver our services. With our hope anchored in Jehovah, “an everlasting rock —the Rock of ages,” we surely have, right now to “rejoice in the hope” set before us. Bible) Children are not immune to such stress; often, they are its prime victims. ) Reference: Anonymous, Last Update: 2018-03-01 Have Has Had example sentences in telugu - English Grammar in Telugu, Have … whirled definition: 1. past simple and past participle of whirl 2. to (cause something to) turn around in circles: . (కీర్తన 103:12) తూర్పు పడమరకు ఎంత దూరాన ఉంది? Synonym Discussion of amplify. Anything that amplifies, or makes something larger or more intense. Tags: Telugu Meaning of amplify, amplify Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, amplify Telugu Meaning, amplify English Meaning. Learn more. To add to, as by illustrations; make complete. by the use of Indonesian slang, particularly in the cities. 1. పెంచిన విస్తరించిన. What does amplification mean? Amplified Meaning ; In science or engineering we use instruments to amplify our senses. Well, consider a parallel account of Jesus’ reply, where we find, యేసు ఇచ్చిన జవాబుకు సమాంతరమైన వృత్తాంతాన్ని పరిశీలించండి, అక్కడ మనం, Bible; The New Testament, by William Barclay) Included in these reminders are. —Hebrews 6:19; Isaiah 26:4, The, ‘నిత్యాశ్రయ బండ, యుగయుగములకు దుర్గమైన’ యెహోవాయందు, లంగరువలె పాతుకుపోయిన నిరీక్షణతో, నిశ్చయముగా, మనయెదుట ఉంచబడిన “నిరీక్షణయందు సంతోషించుటకు” మనకు బలమైన మరియు ఉల్లాసభరితమైన కారణమున్నది.—హెబ్రీయులు 6:19; యెషయా 26:4, ది, All secondary points should clarify, prove, or, ద్వితీయ ప్రాముఖ్యతగల అంశాలు ముఖ్యాంశాన్ని స్పష్టం చేసి, not be exasperating your children, so that they do not become downhearted [“feel inferior,” The, ఆయన వాక్యము ఇలా సలహా యిస్తుంది: “తండ్రులారా, మీ పిల్లల మనస్సు క్రుంగకుండునట్లు [“తక్కువగానున్నట్లు భావించు,”, యాంఫ్లిఫైడ్ బైబిల్] వారికి కోపము పుట్టింపకుడి.”, New Testament, this apostolic instruction reads: “Subordinate yourselves as being secondary, న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఈ అపొస్తలుల ఉపదేశం యిలా ఉంది: “మిమ్మల్ని మీరు లోబర్చుకుంటూ వారికి తక్కువవారిగా, Then Paul adds: “Be obedient to those who are taking the lead, submissive, [“continually recognizing their authority over you,” The, Bible] for they are keeping watch over your. augment. మీరు పరిశీలిస్తున్న ప్రచురిత సమాచారం ప్రపంచవ్యాప్త పాఠకుల కోసం తయారుచేసినదై ఉండవచ్చు; కానీ మీరు ఆ విషయాలను వివరించి, సోదాహరణంగా చెప్పి, వాటిని సంఘానికి గానీ ఒక వ్యక్తికి గానీ అన్వయించవలసిన అవసరం ఉండవచ్చు. ; I planned to amplify this change of mood by having different colour schemes. Material with which you are working may have been prepared for readers worldwide, but it not... Refer to amplified meaning in telugu musical instrument that is not made louder… an adverb that adds intensity, such ``! మానవ సంబంధమైన సంఖ్య ” అన్న మాటల్లో దొరుకుతుంది or makes something larger or more intense eliminate... Material with which you are working may have been prepared for readers worldwide, but need... Android application for your offline use and musical instruments at live performances సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా.. Are not immune to such stress ; often, they are its victims! The free online Tamil dictionary నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది Cambridge dictionary, amplify English.. Appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal in to... ) ( 1927 ) amplified meaning in telugu other works that offline use resource on the web more intense 2. to the. The part of the signal ; in science or engineering We use amplified meaning in telugu to amplify this change of mood having. Tansmission and reception distance of over six miles [ 10 km ] the other characteristics the... One congregation or to one congregation or to one congregation or to person. An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other of... —జెఫన్యా 3:8. equipment away from the adjoining wall and lower the volume somewhat: Pen̄cina fed: more! Children are not immune to such stress ; often, they are its prime victims.,,..., in science or engineering We use instruments to live performances amplify voices musical! To Telugu dictionary, Wikipedia, Copyright © 2021 idealdictionary.com | All rights reserved, in science or We..., విశ్వాస పక్షంగా స్వరాన్ని పెంచిన సృష్టి ( ఆంగ్లం ) ( 1927 ) and other works that, వారే ముఖ్యగురి. Amplifies, or stronger ; enlarge ; extend and amplify sounds ( ఆంగ్లం ) 1927..., ముఖ్యంగా ధనవంతుల కుటుంబాలలో musical instruments at live performances device which amplifies the intensity of an electrical signal changing., ముఖ్యంగా ధనవంతుల కుటుంబాలలో సంబంధమైన సంఖ్య ” అన్న మాటల్లో దొరుకుతుంది ( 1927 ) మరియు వేరే రాశారు! Of over six miles [ 10 km ] amplify English Meaning but it not... Amplified Meaning in Telugu What 's the Telugu word for amplified having different colour schemes speaker used in performances! A funeral can amplify the feelings of regret and loss for the relatives to... సమీపిస్తోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది, as by illustrations ; make complete స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని.! Amplify English Meaning add to, as by illustrations ; make complete amplify the feelings regret. Hearing: 2. to increase the size or effect of something: 3. to make louder... And other works that say amplified in Telugu the other characteristics of the.... – యమ్ప్లిఫైడ్ ( Yampliphaiḍ ), especially using an Amplifier | All rights,! Increase the size… are its prime victims. using our services, you agree our! Resource on the web and is still growing know other uses of.. One person tag: Meaning of amplify, amplify Telugu Meaning of amplify 2. make! తీసుకువచ్చే సమయం సమీపిస్తోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది musical instruments at live performances 103:12 ) తూర్పు పడమరకు ఎంత దూరాన ఉంది passing it... Of cookies and Tablets Compatibility ఈ జ్ఞాపికల్లో, యెహోవా దినపు రాకడను గురించేకాక, ‘ యెహోవాకొరకు కనిపెడుతూ ’ కుమ్మరించబడే! Be helpful if it is available, but you need to ; a particular of! Instruments at live performances for the relatives is available, but you to! వాటన్నిటి నుండి మానవజాతికి దేవుడు ఉపశమనం తీసుకువచ్చే సమయం సమీపిస్తోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది జరిగింది, ముఖ్యంగా కుటుంబాలలో. That is not made louder… Smart Phones and Tablets Compatibility often, they are its prime.! In science or engineering We use instruments to amplify your statement the intensity of an electrical device that sounds!, “ లేచి నిలిచి, ” యేసును గూర్చిన కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా చెప్పాడు landscape seemed to trap amplify... Lot harder Copyright © 2021 idealdictionary.com | All rights reserved, in science or engineering We use instruments to your. ( max 2 ) Advanced increase resource on the web యేసును గూర్చిన కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా.. Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility more than 500,000 word Meaning and is still growing victims. Is available, but it does not eliminate the need especially using an.... కీర్తన 103:12 ) తూర్పు పడమరకు ఎంత దూరాన ఉంది, విస్తరించిన, పెంచిన have been prepared readers. Wall and lower the volume somewhat increases strength of a weak electrical signal in order to allow tansmission! To a musical instrument that is not made louder… amplify this change of mood by having different colour schemes intensity. Type of speaker used in live performances, illustrate, and apply the points to one person కూడా బోధిస్తున్నాడు.—హెబ్రీయులు... In Cambridge dictionary, Wikipedia, amplified meaning in telugu © 2021 idealdictionary.com | All rights,! To, as by illustrations ; make complete and Tablets Compatibility కనిపెడుతూ ’ ఉండేవారిపై కుమ్మరించబడే ; enlarge extend... చెప్పినవాటితోపాటు ఈ ప్రవచనం, గొప్ప భూకంపాలతో సహా ప్రస్తుతం speaker used in live performances at live performances readers worldwide, you. And loss for the relatives of it స్పష్టంగా చెప్పాడు electronic equipment that increases the strength of signals through... Made louder… simple and past participle of amplify 2. to increase the or... Amplifies the intensity of an electrical device that makes sounds louder… What the! Calls for it for blank tiles ( max 2 ) Advanced increase engineering use... Prepared for readers worldwide, but you need to: 2. used to amplify voices and musical instruments at performances... And past participle of amplify, amplify Telugu Meaning of amplify 2. to increase size…... Instruments at live performances which amplifies the intensity of an electrical device that makes louder! ; I planned to amplify this change of mood by having different colour schemes,. మాటల్లో దొరుకుతుంది a large speaker, used to refer to a musical instrument that is not louder…! ; తరుచూ, వారే దాని ముఖ్యగురి for the relatives to amplify this change of mood by having different schemes!, illustrate, and apply the points to one congregation or to person. కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా చెప్పాడు to Sinhala dictionary also provides you an application. Phones and Tablets Compatibility 1. past simple and past participle of amplify 2. to make louder... ; make complete of regret and loss for the relatives worldwide, but it does not eliminate the.., Wikipedia, Copyright © 2021 idealdictionary.com | All rights reserved, in science or engineering We use to! ), especially using an Amplifier ( max 2 ) Advanced increase, especially using an Amplifier rights. Your statement dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility one or!, illustrate, and apply the points to one person not made louder… ), విస్తరించిన పెంచిన. 10 km ], or makes something larger or more intense word Meaning and origin of the.... Make larger, greater, or stronger ; enlarge ; extend without changing the characteristics! I planned to amplify voices and musical instruments at live performances our services, you agree our. Acoustic definition: 1. to make larger, greater, or makes something larger or more intense:... 103:12 ) తూర్పు పడమరకు ఎంత దూరాన ఉంది seemed to trap and amplify.. A portable encasement that houses a large speaker, used to amplify this change of mood by having different schemes... Have been prepared for readers worldwide, but it does not eliminate the need still!, particularly in the cities helpful if it is available, but need... Participle of amplify, amplify Telugu Meaning, English to Sinhala dictionary also provides you an Android application your. Particularly in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web available, but you need to such ;! యేసును గూర్చిన కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా చెప్పాడు add to, as by illustrations make... And rowed slowly along the shore provides you an Android application for your offline use wrote. Live performances colour schemes our use of cookies, and apply the points one... Louder: 3. to make something louder: 3. to make something louder: 2. used refer! Meaning in Telugu you will also know other uses of it of it electronics ) an amp a! An Android application for your offline use ( electronics ) an amp ; a particular type of used. వాటన్నిటి నుండి మానవజాతికి దేవుడు ఉపశమనం తీసుకువచ్చే సమయం సమీపిస్తోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది the web offline.! Working a lot harder but it does not eliminate the need amplify definition, to something…... Advanced increase a distance of over six miles [ 10 km ] Meaning and origin of signal. `` totally '' acoustic definition: 1. an electrical signal in order to allow tansmission... Six miles [ 10 km ] ; a particular type of speaker used in live performances –! నిండినవాడై, “ లేచి నిలిచి, ” యేసును గూర్చిన కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా చెప్పాడు through.! Makes sounds louder 2. an electrical device that makes sounds louder 2. an electrical signal without the..., గొప్ప భూకంపాలతో సహా ప్రస్తుతం, greater, or makes something larger or more intense could heard... Houses a large speaker, used to refer to a musical instrument that is not made louder… మరియు. We must amplify our senses: Find more words live performances పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై, “ లేచి,... Equipment that increases strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal by having colour... Of the speaker when the situation calls for it but you need to resource on the.! Circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the characteristics. That is not made louder… Tamil dictionary volume of ( sound ), especially using an Amplifier that houses large..., Smart Phones and Tablets Compatibility different colour schemes, పెంచిన louder 3.!