Informació sobre els ajuts als que poden accedir les entitats de l'economia social i solidària, segons el Reial Decret 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del coronavirus (Covid-19)

Missatge d'error

  • Notice: Undefined variable: node a _easy_social_widget_twitter_markup() (línia 156 de /home/cooperadri/www/sites/all/modules/easy_social/includes/easy_social.widgets.inc).
  • Notice: Undefined index: name a variable_get_value() (línia 239 de /home/cooperadri/www/sites/all/modules/variable/variable.module).

Informació sobre els ajuts als que poden accedir les entitats de l'economia social i solidària, segons el Reial Decret 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del coronavirus (Covid-19)

23 de Març de 2020
Aquí recollim una sèrie de dubtes, informacions aclariments sobre el Reial Decret de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del coronavirus (Covid-19)

El 17 de març es publicà el Real Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19. Per facilitar la gestió de la situació a les entitats socials, cooperatives i empreses de l’ESS, resolem dubtes i fem els següents aclariments sobre el Decret.

El 17 de març es publicà el Real Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

Per facilitar la gestió de la situació a les entitats socials, cooperatives i empreses de l’ESS, resolem dubtes i fem els següents aclariments sobre el Decret:

Poden les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat en règim d’autònoms acollir-se a les prestacions extraordinàries per persones treballadores autònomes? Sí.

Segons l’Article 17.5 del Capítol I, les mesures anunciades inclouen a les persones sòcies treballadores de les cooperatives en règim de la seguretat social com a treballadors per compte propi. La quantia de la prestació serà un 70% de la base reguladora. Per exemple, en el cas de la base mínima parlaríem de 680,87€.

Les persones acollides a la prestació extraordinària queden exemptes del pagament de la quota d’autònoms.

Per poder acollir-se, s’han de complir els següents requisits:

1. Estar donades d’alta a la Seguretat Social,
2. Trobar-se al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social,
3. Que l’activitat es vegi directament suspesa dins de les causes previstes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o
4. Acreditar la reducció de la facturació un 75% o més en relació al semestre anterior.

Poden les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat en règim general acollir-se a un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)? Sí.

Segons l’Article 22.3 del Capítol II del Decret, en el cas de tancament per força major (al tancament per realitzar activitats prohibides pel Decret d’Estat d’Alarma) les mesures són extensives a les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat en règim general d’alta a la Seguretat social.

Pel que fa a tancament per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció, on el tancament es deu a la reducció d’activitat com a causa de la Covid-19, les mesures recollides al Art. 23.2 inclouen també a les persones sòcies treballadores de cooperatives en règim general.

Els beneficis recollits en el Real Decret per a empreses i cooperatives que presentin un ERTO o una reducció de jornada és l’exempció del 100% de la cotització per aquelles amb menys de 50 treballadors i del 75% per les de més de 50 treballadors. Aquesta mesura busca reduir l’acomiadament de persones durant el temps que duri l’Estat d’Alarma.

Pel que fa a les persones treballadores afectades per un ERTO, l’Article 25 del Decret reconeix el seu dret a la prestació contributiva per desocupació tinguin o no el període de cotització mínim necessari. A més, el temps en que es percebi aquesta prestació no afectarà a l’atur acumulat ni la seva futura percepció.

Les empreses d’ESS es poden acollir a l’exoneració del pagament de la quota patronal de la Seguretat Social en el cas d’un ERTO? Sí.

Segons l’Article 24 del Capítol II, les mesures d’exempció són extensives a totes les formes jurídiques.

Podeu visitar el BOE del Real Decret-llei 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 per consultar totes les mesures. FES CLIC AQUÍ

També us recomanem que consulteu el document-resum de les mesures especials en relació als projectes cooperatius i d’Economia Social i Solidària: per a autònoms, sòcies de treball en règim general i RETA; i per a persones contractades, elaborat per la Xarxa d'Ateneus Cooperatius (XAC). FES CLIC AQUÍ

Compartir